Saturday, December 25, 2010

Brita puhkab


Brita puhkab, originally uploaded by parasiil.

Friday, December 17, 2010

Skype jõulukas


Skype jõulukas, originally uploaded by parasiil.

On saanud traditsiooniks, et jõulupeoga tähistame puhkuse algust :) Jeeeer

Monday, December 13, 2010

Ettevõtlusest

Ei see blogi pole surnud. Pole lihtsalt olnud maailma midagi lisada, kõik on selge olnud.

Oli au osaleda järjekordsel foorumil kus ettevõtlusest räägiti. Lähteülesanne oli suht segane (kahes mõttes) aga kokku oli tõmmatud paneelid, mis siis arutasid igaüks oma võimete piires, et mis on ja kuidas edasi. Avasõnad ütles minister, kes paugutas päris tublisti öeldes, et Eestis üldse puudub ettevõtlusalane nõustamine ja haridussüsteemis teemat ei käsitleta. Andis siis ülesandeks järgmiseks aastaks välja mõelda, et mis riik saaks 2011-dal ära teha ettevõtlusvaimu edendamiseks eeldusel, et see aasta kuidagi kuulutatakse ettevõtlusaastaks. Nagu 2010 aasta oli vaesuse vastu võitlemise aasta. Arrak viskaski mingil hetkel killu, et vaesus on iseloomujoon. Sumin saalis.

Räägiti riiklikust koolitustellimusest, mis tundub, et ei võta arvesse nö ühiskondlikku koolitustellimust. See tähendab, et kõik need, kes oma raha eest lähevad õppima igasugu ärijuhtimist, pr-rrii ja avalikku haldust vms... Ühiskondlik koolitustellimus kui selline on vist üldse uurimata läbi aja, et kuidas see on muutunud. Eelmisel sajandil rahvas läks rahvusvahelist ärijuhtimist ja nüüd it-d õppima.
Loomulikult alustati statistikast, et kui paljud on üldse ettevõtjad jne... Noh 5% jne... samas tõi Tõnis Mets TÜ-st välja pointi, et on jällegi uuringuid mille järgi 98% lastest on ettevõtlikud. Näeme seda iga päev kui nad oma mänge organiseerivad jne... Ühesõnaga midagi tehakse kodus, lasteaias, koolis ja ülikoolis inimestege, mis nad nii ära nüristavad, et ainult 5% järgi jääb ettevõtlikust.

Siia juurde planeerimise point. Uuringute järgi ainult 5% elanikonnast teeb plaane, mis on pikemad kui 1 kuu. Seda just finantskäitumise osas. Seega me ei saa eeldada suurt ettevõtlikkust inimestelt, kes oma rahaasju ei suuda kaugemale järgmisest palgapäevast planeerida.

Kiiresti läks jutt hariduse juurde ja üldiselt oldi nõus sellega, et ettevõtjaks saamine eeldab mingeid oskusi, mis on lihvitud sügavamale teistest andes konkurentsieelise.

Tundub, et kõigile tegi muret ettevõtjate maine üldiselt. Toodi näide soomes levinud seisukohast, et kui üritajale käe annad, siis pärast loe näpud üle igaks juhuks. Sarnast suhtumist on ka Eestis täheldatud samas kui on kindlasti selliseid tegijaid, kuid lõviosa teeb 16h tööd, et ots otsaga kokku tulla.

Käsitlemata jäi...
1. Eesti ettevõtluskeskkonnana ja talendi juurde meelitajana.
2. Ettevõtmine siseturule või ekspordiks? Kas on üldse mõelda Eesti peale?
3. Meedia tähelepanu ja edukate kuvandi loomine.
4. Madal tootlikkus üldiselt, mis on selle taga ja kuidas seda parandada.