Friday, March 19, 2010

Töötusest

Millal hakkame päriselt töötusest rääkima? Keda huvitab arv? Arv mida kalkuleeritakse terve rea kitsendustega. Registreeritud blaa blaa blaa. Tegelik sisu puudub arutelust täiesti. Kõigile on selge, et töötus on vägagi struktuurne. Kolmveerand töötutest on varem töötanud, noorte tööpuudus on kasvutrendis. Osa töötutest tegelikult toimetavad oma äriga samal ajal kui toetust saavad.
Aga mida need töötud oskavad? Töötukassa lehel on ülevaade. IT alal oli veebruaris 814 töötut.

Minu mure on selles, et Skypel on Tallinnas vaba 41 vakantsi. Ja CV-sid sisuliselt ei laeku. Sarnane olukord valitseb mujal kõrgema kvalifikatsiooniga töökohtadel. Lahenduseks on inimeste Eestisse toomine. See ei ole lihtne kui tegemist on "kolmandatest" riikidest pärit inimestega.

Üks huvitav mõte oli töötusega tegelemise regionaliseerimine. Et omavalitsused tegeleks kohalike vajadustega. Neid võiks toetada selles, et tõsta kvaliteeti reisisaatjatest järgmisele tasemele.


Bookmark and Share

No comments: