Friday, August 21, 2009

Ära usalda lubadust, usalda inimest

Käes on aeg kus lubatakse jälle maad ja ilmad kokku. Ikka rohkem, suuremat ja paremat.

Minu Kohila kandidaadina mina küll suurt midagi lubada ei julge. On selge, et raha on ikka niipalju kui seda kogutakse eelarve raames ja üldiste lubaduste täitmise hindamine on ikka subjektiivne. Hoopis tähtsam on nende prioriteetide määramine mille raames elu edendatakse. Need prioriteedid halvimal juhul tekivad erakonna sponsorite huvidest lähtuvalt ja parimal juhul hõlmavad kõiki valla elanikke selliselt, et nende igal hetkel tähtsamad huvid saaksid esindatud. Need prioriteedid ei saa olla valimistest valimisteni. Need prioriteedid peaks olema pikemaajalised ja väljendatud näiteks valla arengukavas.

Seega oma valikuid tehes tuleb otsustada kas usaldada inimest või lubadust. Usaldus aga ei teki üleöö või valimiskonkus. Valija võtab riski andes oma hääle kandidaadile ja valitav võtab riski, et kui ta saab võimsa mandaadi, on ootused samas suurusjärgus.

No comments: