Friday, February 06, 2009

Küünilisuse hukkamõist

Näide: vaene kurdab oma raske elu üle samas ise selle muutmiseks midagi tegemata. Sellise inimesega argumenteeritd vaidlus lõpeb mingi küünilise põhjendusega, mis viib vaidluse kvalitatiivse taseme alla.
Teine näide: jutt käib vanemahüvitise võimalikust lõikamisest ja kommentaator viskab vestlusesse järgmise märkuse:
parasiil- kas sa leiad ka, et peresuhteid reguleerivaid seadusi tuleks muuta selliselt, et abielupoolte vara saaks automaatselt lahusvaraks ja peale lapse sündi paar aastat kodus last kasvatades lõbutsenud ema peaks tühjade kätega tiskresse kolima?


Vastus sellisele käitumisele peab piirduma selge seisukohavõtuga küünilisust samas hukkamõistes:
Ei, leian, et perekonnaõigusesse tehtavad muudatused peaksid suurendama inimeste kindlustunnet perekonna purunemise korral.


Kas kontekstist väljarebitud oletus annab midagi sisulisse vestlusesse juurde? Ei anna! Samuti nagu ei anna lisaväärtust populism, "ei kommenteeri" ja vaikimine. Kõike seda öeldes tunnistan endale, et kui mitu korda olen ise sellesse lõksu langenud. See on masendav. Aga ma püüan!

No comments: