Thursday, January 08, 2009

Kokkuvarisev juhtimispüramiid

Ligi heidab valgust ministri raskele elule. Sarnase probleemiga puutun ise ka kokku iga päev. Pidevalt tuleb teha otsuseid, anda hinnanguid ja kinnitada plaane millegi osas millest sa päriselt aru ei saa. See ei ole lihtsalt võimalik, sest detailsuse aste kasvab eksponentsiaalselt sügavamale minnes. Siis ongi ainuke võimalus usaldada oma inimesi ja järgida nende soovitusi. Samas...
Kui annan allkirja siis loen käesoleva dokumendi ikka läbi. Ja mõtlen korraks. Minu lisaväärtus seisnebki selles, et võibolla mul on teistsugust informatsiooni, et luua selliseid seoseid, mis asjas sees olevatele võib kahe silma vahele jääda. Lisaks kui on tegemist sita otsusega siis minu ülesanne on minna ja lahendada juurpõhjus. Minu eksistents peab pakkuma lisaväärtust.

Ministritel Ligi kirjelduse järgi napib ka selleks aega. Mida see allkiri seal siis tähendab? Miks on allkirjutamine viidud ministri tasemele kui see on rutiin?


Tegelikult on probleem sügavam. Kõik muutub. Ka juhtimismudelid. Varasemad tsentraliseeritud hierarhilised süsteemid olid üles ehitatud informatsiooni kontrollile ja omamisele. Tänaseks on infovahetus tihenenud sedavõrd, et organisatsiooni pulsi kiirenedes muutuvad vanad süsteemid kohmakateks. Tuleb keskenduda lisaväärtuse pakkumisele ja loobuda vajadusest kontrolli järele. Tuleb olla ise valmis muutuma kui oma rolli panus kipub hägustuma.

Kuna varem käsitlesin Sotsminni, siis viimaste uudiste baasil võib öelda 100%, et sealne juhtimismudel on täiesti lagunenud. Kuidas reageerib organisatsioon kui sa vallandad ühe lisaväärtust tootnud inimese? Temast saab märter ja organisatsioon hakkab sulle vastu töötama. Iga organism ei tegele mitta ainult augu lappimisega vaid ka augutekitaja tapmisega. Seega võib tänaseks öelda, et võime sotsiaalministeeriumi põhimõtteliselt ära unustada mõneks ajaks. Sealt ei tule nüüd mõnda aega suurt midagi.

Kokkuvõtteks peaks mõtlema out of the box. Seda Rainer Nõlvak siin ka teeb.

No comments: