Monday, October 31, 2005

BOE2005: 12m 20sek Crashis

Teadsin, et see varem või hiljem tuleb. Premiere ei saa hakkama title mgmt'ga. Ta lihtsalt peab aeg ajalt pange panema. Õnneks on ctrl-s käe sees ja sain jätkata sujuvalt avades projekti uuesti. Mõned asjad tulevad päris pikalt ilma lõikamata aga no nii ilus on, ei saagi lõigata katki. Ehk siis mina ootan BOElt sisu mitte transitionite showcase*?

*sorry, Sina, kes Sa siin korra eesti keele kohta tõrelesid. Sulle on see ilmselt nüüd jälle pahameele paik. Mina küll ei julge ühe koha peal istuda ja vaadata kaugenevat keelearengu rongi. Ma ikka eelistan veduris olla ja vaadata kuhu see raudhobune kihutab.

Tundub, et ahju ukse ees hakkab tekkima järjekord!

Saturday, October 29, 2005

BOE2005: Adobe After Effects

Yeah, tegin praegu lambist ühe jupi. Esimest korda, 2h tutvumist ja sain mis tahtsin. Cool!
Hommen on siis tehopäivä ja tahaks jõuda mingi 10 minutini vähemalt. Aga intro hakkab võtma ilmet.

Friday, October 28, 2005

BOE2005: 1m 23s


Kõik materjal on arvutis, ca 20h on läbi keritud ja parim leitud. Umbes 20h on tööd tehtud kokku. Intro on välja mõeldud, alguse muusika olemas, valmis lõigatud 1m ja 23s. Ideid on rohkem kui oskusi ja see ajab närvi. Vahendid leiaks aga õppimise aega ei ole. Ei olnud varem ja ei näe ka tulevikus. Masendav kompetentsi defitsiit! Vot oleks aega ja energiat küll õpiks! Oskaks elada, küll elaks!

Jah reaalne maailma on suhteline, unistuste maailm on tinglik!

Thursday, October 27, 2005

BOE2005: Ekstreka materjal vaja veel tõmmata

Üldiselt on materjali ikka ropult vähe sellel aastal. Kaameramehed on olnud laisad ja on mõned head katsetused aga üldine tase jääb suht nõrgaks. Wolli oma exitite zoomimisega ja Villem oma arenenud kaameralendamisega eralduvad praegu. Normanil on ka suht okei aga noh valgus vilgub nagu ikka. Kogenumat silma see ikka häirib.

Wednesday, October 26, 2005

Üks päev kultuuriministri elust

Kõigepealt ta kirjutab artikli Päevalehte.

RAIVO PALMARU: Asjalikumalt, palun!
ELITAARSE programmi pakkumine tooks kaasa ETV marginaliseerumise

Eesti Päevaleht on kahel päeval käsitlenud Eesti Televisiooniga seotud probleeme. Esmaspäevases lehes ilmus uudis, et Torino olümpiamängude teleülekanne jääb ära.

ETV alarahastamise pärast muretsev rahvaliitlane Jaak Allik olla ähvardanud, et kui 2006. aastaks hädavajalikke lisamiljoneid ei leita, tuleb ära jätta olümpiamängude ja jalgpalli maailmameistrivõistluse teleülekanded.

Kogu see 24. oktoobril ilmunud lugu, milles on mind ohtrasti tsiteeritud, jutustab ümber 13 päeva varem toimunud riigikogu kultuurikomisjoni protokolli. Tsitaat on teatavasti öeldu täpne, sõnasõnaline edastamine jutumärkide vahel. Ainult et neil teemadel ei ole mitte ükski Päevalehe ajakirjanik minult sõnakestki küsinud. Protokoll ei ole stenogramm, vaid üksnes koosoleku käigu kirjeldus, kus jäädvustatakse olulisemate sõnavõttude sisu. Seda teksti ei saa isikule viidates kasutada tsitaadina.

Kaks müüti

Esmaspäevase loo autor annab juba loo juhtlõigus teada, et valitsus pole pool aastat võtnud seisukohta rahvusringhäälingu arengukava asjus. Tegelikult ei ole keegi seda arengukava valitsusele seisukohavõtuks esitanudki. 15. aprillil küsiti ainult seisukohta arengukavas ette nähtud riiklike toetuste suhtes. Ja sellele küsimusele on korduvalt vastatud – nii kultuurikomisjonis kui ka ringhäälingunõukogus.

Mis puutub Torino OM-i ja jalgpalli MM-i ülekandmisse, siis ringhäälingunõukogu andmetel on ETV kulu 7 miljonit krooni. ETV sai 2004. aastal olümpiamängude ülekandeks ekstra 13 miljonit, mis läks baasraha sisse ja on seal ka praegu. Sellest hoolimata on arengukavas kirjas, et spordi suurprojektidele kulub 18 miljonit – lisaks baasrahas juba olevale.

Eilses Eesti Päevalehes jätkab Urmet Kook ringhäälingu teemat, alustades oma arvamuslugu nii: “Kultuuriminister Raivo Palmaru muretses eilses Päevalehes, et Eesti Televisioon jääb vaadatavuselt alla nii TV3-le kui ka Kanal 2-le.” Nagu juba eespool öeldud, ei ole ma Päevalehega sel teemal suhelnud.

Koogil on kultuuriministri abistamiseks varrukast võtta mitu iroonilist ideed, mis tema sõnul tooksid erakanalite vaatajad ETV poole üle. Ta kinnitab kuue saatesarja ideed esitades, et need aitaksid kultuuriministril murda kolm muret ühe hoobiga: poliitikud oleksid ekraanil, nad tagaksid ETV-le küllusliku rahastamise ning ETV vaadatavus purustaks rekordeid. Ent poliitikute näitamine ekraanil ei ole minu mure. Kui Kook või mõni teine ajakirjanik võtaks vaevaks küsida, milline on tolle ringhäälingureformi sisu, millest 24. oktoobri EPL kirjutas, saaks ta teada, et üks eesmärke on rahvusringhäälingu depolitiseerimine.

Koogi loo aluseks on müüt, et avalik-õiguslik ringhääling on vähemustele mõeldud teenus, mis peab katma neid alasid, mis kommertsringhäälingule huvi ei paku. Selle arusaama taga on sageli kommertsringhäälingu huvid – püüd võistlejat marginaliseerida ja hõivata põhiosa turust. Avalik-õigusliku ringhäälingu pärusmaaks jääks sel juhul kõrgkultuur, religioon, kõikvõimalikud vähemused jms, mis ex definitione ei ole enamus.

Kuidas peaks siis avalik-õiguslik ringhääling käituma olukorras, kus ringhäälingumonopol on kadunud, piirid rahvusvahelisele televisioonile avatud, tele- ja raadiokanalite arv kasvanud ning avalik-õiguslikele tele- ja raadiokanaleile on kommertsmeediumide näol tekkinud tugev konkurents? Sellest on küllalt palju kirjutatud.

Sarnastumine

Üks paremaid selleteemalisi uurimusi on Klaus Merteni “Saksa teleprogrammide konvergents”, mis vaatles aastail 1980–1993 toimunud arengut. Merten märgib, et Saksamaa avalik-õiguslikud telejaamad olid kuni 1984. aastani monopoli seisundis. Nad pakkusid elitaarset programmi, mis lähtus televisiooni paljuräägitud haridus- ja kultuurimissioonist ning ei olnud seetõttu orienteeritud mitte vaatajate enamusele, vaid elitaarsele vähemusele. Majanduslikult ainult reklaamist ja seetõttu vaadatavusest sõltuv eratelevisioon püüdis seevastu pakkuda atraktiivset programmi n-ö massile. Vaatajate huvi sellise programmi vastu seadis ka avalik-õigusliku televisiooni sundseisu. Senise programmi säilitamine tähendanuks, et vaatajate äravool jätkub ja alles jääb ainult marginaalne sihtrühm. Avalik-õigusliku ringhäälingu marginaliseerumise vältimiseks hakati programme elavdama. Selgus, et koos sellega hakkas avalik-õiguslik televisioon paremini täitma oma põhiülesannet: vaataja varustamist talle vajaliku infoga.

Need kaks lugu on ilmekad näited sellest, kuidas tegelikkust käsitletakse mingite müütide kohaselt. Müüt on olemas enne kommunikatsiooni ja ajakirjanikud kasutavad sõnu eeskätt selleks, et oma eelarvamusi edasi anda. Tulemuseks on midagi religioosse või maagilise rituaali sarnast, mille ainus ülesanne on mitte tegelikkuse kirjeldamine, vaid toimetuses levinud käsituste üleval hoidmine.

Raivo Palmaru, kultuuriminister (Keskerakond)


Sellele vastab kommentaarides Ilmar Raag

IlmarRaag, 14:29 26.10.2005 (3) Loe vastuseid Vasta
Hr.kultuuriminister, Minul on ETV eelarve baassummade ja mainitud spordiprojektide kulude kohta küll veidi teised numbrid. Esiteks ei tea ma millisest kontekstist te võtate 7 miljonit kulusid OM-i ja Jalgpalli MM-iga. Sel numbril ei ole küll mingit pistmist reaalsusega, sest nende kahe projekti tegelik kulu on 2 korda suurem. Teie poolt mainitud number on ümardatult nende projektide litsentsitasu, aga kindlasti ei kujuta see projektide kogu kulu. Kardan, et Teie nõunikud ei ole üheselt selgeks teinud, kuidas nende kuludega lood on või olete te ringhäälingunõukogu mingist tekstist valesti aru saanud.
Niisamuti üllatab mind number 13 miljonit, mis justnagu olevat 2004 aastal antud spordivõistlustele. Ma arvan, et siin oleme erinevaid pabereid näinud.
Lisaks unustate, et ETV käesoleva aasta eelarve ja ka riigitoetus vähenes ja samal ajal riigiraamatupidamise väikevahendite kajastamise muutusega ja Eesti Autorite Ühingum, Audiovisuaalautorite Ühingu, Fonogrammi Tootjatega sõlmitud lepingud, niisamuti nagu Kollektiivleping on söönud seda nn. baaseelarvesse lisatud raha, ilma et me oleksime ise näppugi liigutanud. Milline neist eelpool mainitud kuludest oli ETV poolne viga?

ETV andmetel oli meil 2005 aasta alguses kasutada 2004 aastal antud nn. baasrahast 8,5 miljonit krooni, millest eespool mainitud kulude abil on alles pool ehk 4 miljonit. ETV ei ole seda summat iial vaidlustanud, ainult mainitud spordivõistluste kulud on 3 korda suuremad ja sellele on ETV tähelepanu juhtinud vähemalt aprillist saadik. Seda eitada tähendab igal juhul ühte teist tõest erinevat müüti ehitada.

Soovitan enne järgmist ajalehes esinemist näiteks televisiooniinimestega kokku leppida, millistest numbritest me räägime, sest muidu on isiklikult minul tunne, et te levitate praegu desinformatsiooni.


Ja siis ilmub Päevalehes uudisnupuke

Minister Palmaru kihutas vilkuriga kontserdimajja (23)

TALLINN, 26. oktoober (EPLO) - Kultuuriminister Raivo Palmaru pidi enda sõnul tingimata sinise vilkuriga kihutama Jõhvi kontserdimaja avamisele, sest ajanappuse tõttu pidi ta samas lähedal Vinnis peetud eelmiselt avapeolt vahepeal naasma Tallinna rõivaid vahetama, kirjutab SL Õhtuleht.

Kultuuriministeerium põhjendab vilkurisõitu sellega, et Palmaru pidi kella 17 jõudma Jõhvi kontserdimaja avamisele.

Samas oli Jõhvis käik ministri selle päeva kavas ainus ülesanne. «Käisin hommikul Vinni spordikompleksi kolmanda järgu avamisel. Tulin Vinnist tagasi Tallinna, et end riidesse panna. (Muidu) ma lihtsalt poleks jõudnud,» põhjendas Palmaru. Ta täpsustas, et Vinnis peeti avapidu kella 11-12, millele järgnes vastuvõtt, kus ta pidi sõna võtma.

«Me ei tee seda soovist kihutada, vaid lihtsalt ajahädas. Te lihtsalt ei kujuta ette, kui kiire on vahel,» ütles minister.

Seda, kas ta ka Jõhvist Tallinna vilkuriga naasis, Palmaru enda sõnul ei mäleta. Kas ta ka varem on vilkuriga sõitnud, Palmaru ei ütle.


Einoh Raivo, ilmselt jah ma ei kujuta tõesti ette kui kiire on vahel. Isiklikult hakkab mul kiire ca 800m peal. Sel hetkel on kindla surmani aega 16 sekundit. Ma ei tea, võibolla Sul on olnud veel rohkem kiire. Ja ilmselt sõites hinnanguliselt 20km/h kiiremini kui teised ja vilkuriga, toob Su tõesti 7 minutit varem kohale. Jääb veel aega soeng korda seada ja korraks hinge tõmmata, sest krt kiire oli ju.

Kas see on mingi mõistliku inimese jutt üldse? Kihutab autoga ringi mingitel bankettidel ja endal tööl kõik asjad ripakil. Lisaks ei oska riiete vajadusega arvestada ja neid kaasa võtta. Selle asemel kihutab esimese libedada ringi, pannes teisi ohtu. Krt, minu arust kui vilkurid põlevad, siis on kas kellegi vara või elu ohus, mitte mingi mehe egotripp! Aga võibolla jah keskerakonnas käivad asjad teistmoodi. Ega mina neid tegelikult ju ei tunnegi. Vist ei tahagi!

Nii, nüüd 5 kuud nii!

Tuesday, October 25, 2005

Sarjast: peatage maakera, ma tahan maha minna!

Palun viige see ajaloo prügikast välja, see haiseb!

BOE2005: Esimesed 10 Gb kulutatud

Yeah, vaheklipid ja Villemi materjaali tahaks täna arvutisse tõmmata.
Kuidas see käib?

No võtad DV kaamera ja lindi ning arvuti, kui veab on kaameramees valmis treinud Sulle listi parimatest paladest ja timecodenud oma materjali. Kui ei vea, siis otsid ise ja kerid läbi tundide kaupa filmi ja otsid häid kohti. See on äärmiselt tüütu töö, uskuge mind. No ja siis firewire kaudu tõmbad toore aga juba filtreeritud lõigud kõvakettale. No nii 10sek kuni 2 minutit pikad. Ja nii töötad läbi umbes 20-30h materjali.

Fenomen Ilmar Raag

Kui keegi juhtus nägema täna hommikust Terevisiooni, siis Raag pani seal laias laastus Jõerüüti, ehk loobus võitlusest ETV vaatajate pärast ja ei ohverdanud oma väärikust poliitikutest diletantidega kraaplemisel. Noh nüansid on muidugi erinevad. Raagi argumentatsioon oli raudne, nii head läbimõeldud juttu on nauding kuulata.
Ise olen mehega kohtunud korra, siis kui Paulo Coelho käis Eestis ja raamatusõbrad sh. mina (yeah, right) temaga kohtusid. Raag võttis enda peale suhteliselt karmi ülesande ja loomulikult ta kahvatus Paulo kõrval laval aga see oli arusaadav, igaüks meist oleks kogenud sama. ETV juhtum on suhteliselt keeruline, selge on, et seltskond on seal teinud sitast saia juba väga pikka aega. Kõndige seal majas ringi, krt aeg on seisnud seal viimased 30 aastat. Samas keerad teleka lahti, täitsa normull kraam.

Tobetoodete ja võõrkultuurkapitali upitamisega tegelevad kommertskanalid, yeah, ei röövi just märgatavat osa minu ärkveloleku ajast. Samas ETV lüke asendada seep lastesaadetega primetime ajal, korvata B filmid analüüsivate dokumentaalidega jne... see kõik sunnib siiski aeg ajalt teleka käima panema.

Seega lipp kätte Ilmar Raag, sina oled täna minu kangelane!

Ringhäälingu nõukogu... 2 võimalust:
1. Kas saamatud poliitikutest kultuuri wannabeed
või
2. Kaval-Antsud, kes pandud asja kuidagi vee peal hoidma, et tobetoodete valmistajad saaksid rahvast ajupesta omas rahus!

Monday, October 24, 2005

Nii see algab


Nii see algab, originally uploaded by parasiil.

Leim

Mhh, ma vist ei saa selle kampaaniaga liituda, sest ma olen oma blogis liiga tihti valitud inimesi juhatanud suguelundite suunas. Kas põhjusega või ilma, eks aeg näitab aga kindlasti ei saa minust mingit leimivältijat (selle halvas tähenduses), sest mul on ilmselt ka tulevikus midagi öelda ja ma pole mingi kivikuju, et neelan oma emotsioonid alla ja naeratan ning selja tagant pussitan.
Samas päris leimajaks mind ka vist ei saa tituleerida, sest olen oma arvamuse taha ikka oma nime või noh tihemini oma hüüdnime kirjutanud? Nii ja tulge näidake mulle teist Parasiili maailmas, ma tahaks kohe heasti näha!

Maailmaparandustöökojast uudiseid

Postimees kirjutab, et rinnapiimas leiduv Lewis X aine võib takistada HIV viirusesse nakatumist. Helljee, hea mõte, pääseks kõik mehed tagasi luti otsa, millest nad kunagi nooruses on vägivaldselt eemaldatud. Karjuv vägivald, trauma!

Postimees kirjutab lisaks, et valgus tuleb tulevikus teisest kohast ja LEDid on saadud valget valgust tootma võimsamalt ja säästlikumalt kui tänased lambi pirnid. Avastuse mõju võib olla kuni 29%line (USA energiaministeerium) elektritarbmise vähenemine aastaks 2025.

Minut.ee vahendab, et Hiinlased panid www.wikipedia.org lehele ligipääsu kinni. Püha lollus ja lühinägelikkus! Ühest otsast vallutavad maailma ja teisest otsast püüavad seda kontrollida. Tegelt ma arvan, et nomenklatuuri kätte on seal jäänud üsna vähe otsi. Telekomi ja interneti regulatsiooni ots tundub suhteliselt hästi siiski veel peos püsivat.

Esimesed 2


60/f5.0, 190mm, ISO 1600 built-in flash

Ühesõnaga käisin poes ja mulle jäi külge Canon EOS 350D. Nüüd tahan kohtuda Zenitari 16mm objega. Siis ehk saan hakkama. Praegu on 19-35 ja 70-300 objed.

Sunday, October 23, 2005

BOE2005

Nüüd see algab, BOE2005 tegemine. Parasummeri klipid on valmis aga tegelik Eesti Langevarjuklubi hooaja kokkuvõte on veel õhus. Järgmise 2 nädala jooksul pean suutma selle filmi valmis teha. Materjaliga on nagu on, ise pole saanud filmida eriti, õnneks lendab Elakis veel kaameraga tegelasi ja peamiselt nende materjalidest siis paneme asja purki.

Mis siis vaja teha:
1. Arvutis ketastel ruumi teha (tehtud)
Teen siiski ilmselt PC peal ja Adobe Premieriga peamiselt. Ei ole olnud aega maci Final Cut Pro'd õppida. Turvalist peegeldatud pinda on ca 65 Gb ja lisaks kõige uuema ketta serval veel 30 Gb. Sellega peaks toime tulema.

2. Süsteemi ja data kettad peeglisse (tegemisel)
Well, minu 800 MHz masin 256 RAMiga paneb 65 Gb ca 3-4h peeglisse

3. Muusika valida
4. Stsenaarium välja mõelda (osaliselt olemas)
5. Vajalikud lisakaadrid filmida (osaliselt tehtud)
6. Stooriboard koostada
7. Materjal arvutisse sisse tõmmata ja filtreerida
8. Lõigata film valmis. Efektid
9. Silumine

Vahepeal turvakoopiad DV lindile pärast iga suuremat tööd.

Punkt 7 on kõige karmim töö. See võtab palju aega ja nõuab suurt tähelepanelikkust.

Saturday, October 22, 2005

Hilineb


Hilineb, originally uploaded by parasiil.

Estonian Air hilineb umbes tunni. Pidi Londoni puhul üpris tavaline olema.

Friday, October 21, 2005

Mõned tähelepanekud

Niisiis... nädal lõpetatud! Killustatud sebimine võib öelda. Samas lõpp hea, kõik hea!

- "communicate, dont talk" - rohkem, veel rohkem peab suhtlema erinevate osapooltega. See on suur osa minu tööst, siin ei saa järeleandmisi teha.
- "never assume" - ei väsi kordamast, eriti enda jaoks. Tähtsamad asjad tuleb ALATI üle konfirmida. Samuti näitab see hoolivust
- "be patient", erinevate inimeste ja kultuuridega tuleb olla äärmiselt kannatlik. On ülim kunst anda idee selgelt ühest kultuurikontekstist teise puutumatuna.
- "be flexible" - Sinu järelandmine võib olla ka sinu poolt ettemõeldud järgmine käik. Aga ära talle seda otse ütle!
- "no unnecesary emotions in expression" - suru oma esmane reaktsioon maha, siis jõuab sõnum ka päriselt Sulle kohale.

Kas tõesti?

Thursday, October 20, 2005

Näpumood


Näpumood, originally uploaded by parasiil.

Maandusime Pizza Expressis Dean streetil, hotellist vasakule, k6nni julgelt kuni nurga peal p6rkad sellega. N6ua keldrisse, siin on lava ja siin on laud. K6ik raha v6ta kaasa, seda läheb vaja. No piisavalt yhes6naga, tead kyll.

Pizza Express jazz


Pizza Express jazz, originally uploaded by parasiil.

Pika tilli tsirkus


Pika tilli tsirkus, originally uploaded by parasiil.

Kiire on


Kiire on, originally uploaded by parasiil.

jälle lennujaamas... A mul on date Londonis, näännnääännnääää :-)

Wednesday, October 19, 2005

Kirju

Täna sai ennast ikka korralikult kokku võetud ja sammuke BOE2005'le lähemale astutud. Loodame, et asi on effortit väärt.
Kõige õigem oleks vist öelda, et täna käisin igal pool. Homme lihtsalt suurendan oma sebimise raadiust ja õhtusöök on juba kuskil Londoni keskuses. Muide, järgmised paar päeva sebin modelliga ringi. Oma modelliga, hea kui nii lähedalt on võtta eksju :P

Lähiajal on siis oodata foto-osakonnast uudiseid... Jah ka mina lähen digile üle. 350st tuleb kere ja olemasolevad 19-35 ja 100-300 objed peavad töö ära tegema. Juurde tuleb veel üks venelaste 12mm fisheye. Mis on muidugi eriti nõme nende digide juures, on see, et krt kliendile valetatakse laias laastus. 18-55, 17-85 mm objektiivid aga digi kere teeb neist ju 1.6 korda sitemad eks. Seega on väga vale kirjeldada objektiivi, mis digiga kaasa müüakse, ainult objektiivi iseloomustavate numbritega. See on selline delikaatne valetamine ja ülinõme!

Liba Skype

Wolli valgustab oma blogis teemat. Kurikaelad on Skype nimel hakanud laiali saatma emaili, kus räägitakse Skype uuendamisest. Teadmiseks, et

SKYPE EI SAADA KUNAGI LAIALI EMAILIGA OMA PROGRAMMI UUENDUSI !!!Vajadusel võid neid laadida endale siit.

Ehk veelkord, ära ava iialgi attachmente, mille tulekust Sa ei ole teadlik või need on tulnud tundmatult isikult ja on konteksti välised.

Võidad ainult, kui oled valmis kaotama!

Yeah, töötab, tõestatud, läbi proovitud! Ainuke kommentaar oli see, et proovi lühemaid emaile kirjutada. No tere talv... mina vorbin ilusa mininovelli, et tal oleks kõik ühes kohas ja detailne info alati struktureeritult olemas, valmis copy-pastemiseks ja tema krt võrdleb seda käsitsikirjutatud faksiga, a la. No anyway, selles suhtes pean teda veel harima!

Nii edasi... Vaher spekuleeris asendusliikmete osas Tallinna volikokku häälepüüdjate asemele. Valus vaadata, tiblad tulevad, väänavad demokraatia higisest särgist kangema kraami välja ja lennutavad selle okastraadile kuivama. Pärast annavad Sulle, näe pane selge, kuivas 25+5, nagu uus!

Niipalju kui mina loodusseadusi tunnen, ei saa see jura enam kaua kesta. Kuskilt annab järele ja kui tammist niriseb oled juba hiljaks jäänud. Nüüd tuleb ainult märke jälgida, enam ei mõõda me aega valimistega, nüüd on minutimäng. Ja iga lisaminut, mis elatud vales, maksab neile aina rohkem ja rohkem! Ükskord prahvatab vimm, mis kogunend saalaajaa... SAAALAAAAAAJAAA!

Tuesday, October 18, 2005

Damn, that is just fucking ugly


Foto by Roco

Välgu kasutamine

Kirjuta Googlesse tekst "välgu kasutamine" ja tee otsing...

Monday, October 17, 2005

Maailm on tasakaalus

Ühest otsast rebeneb, teisest küljest särab. Selline ongi elu ja on lihtsameelsus arvata, et kõik saab kogu aeg hästi olla või hästi minna. Selleks, et saada, tuleb anda. Selge see!
Igatahes tuleb tänane päev märkida ajaloo raamatutesse kui suur saamise ja andmise päev. Ja veel, õnne peab olema... aitäh suur käsi! Müstika!

New hope

Liisa kirjutab! Vist 16, semust Mamburi tütar. Helljee, väärt lugemine! Palju õnne Mammu, oled teinud hea töö.

Sunday, October 16, 2005

Kerses

Well, suht sitt kurss... Tallinnas. Kohutavalt masendav!
Keegi mulle hakkab rääkima veel midagi kesikute vihkamisest, siis minu küsimus kõlab: kas hääletamas käisid? Yeah need 15%, kes on Eestis jõudnud eluasemelaenu võtta, need ilmselt istusid oma perseid villades laiaks ja lasnamägi tormas kõik kesikuid valima. Ainult sellepärast, et nad TUNNEVAD teda. No see on ju kurat eriloll raisk!

Ei, ma olen siiski mures! Kas jälle kehtib fakt, et kui tahad midagi, siis pead selle ise ära tegema? No ausalt, päriselt ma vaatasin masendava erakonna pidu telekast ja noh, well, okay need naamad sealt ei tundunud nagu karbi kõige kirkaimate kriitidena. Eesmaa, Velman, Vitsut, Seppik, Kallo, Mihkels, Sepp, Tuus, Klandorf, Reps. Meenub kellegile üldse nende inimestega seotud positiivseid momente? Ja palju meenub erinevaid skandaale, segadusi, lollusi?
Ja need inimesed otsustavad Tallinnas, kuidas asjad kujunevad. Palju õnne meile!

Friday, October 14, 2005

Paberitega hull

Yeah, olen siin mitmel korral pidu pidanud juba piloodiks saamise puhul. Anyway nüüd on paber ka käes! Täna oli viimane eksam, lennureeglid. 56 lennutundi, 60 korda lennanud, 201 maandumist, 9l lennuväljal, 110-130h teoorialoenguid, paar ohtlikku olukorda, suur hunnik raha ja aega. Tulemus: PPL(A) SEP(A)land - Erapiloodi litsents (lennuk) ühe kolbmootoriga maapinnalt startiv ja maanduv lennuk. Kohe võin istuda C172 sanga, teiste ninarattaga sama tüüpi lennukitega tuleb teha 2h tutvumiskoolitus, sabarattaga, kuid ühe mootoriga (va AN-2) ning ülikerglennukitega tuleb teha 5h tüübikoolitus. AN-2 osas on siiamaani nõue, et Sul peab olema liinilenduri pädevus ( no ülinõme muidugi ).

Linnugripp, linnugripp millal sina tuled, mul on valmis juba...

Yeah, vaktsineerisin ennast viimase gripivaktsiiniga. Krt seda teab, äkki inimese gripiviirusega muteerunud viirus ei hakka siis nii kergelt külge. Täna hommikul oli kurk veidi kähe ja parem kõrv tegi hammustamisel valu. Ei ole olemas, ma räägin, see väljub normaalsuse piiridesst. Kas saaks nii, et ma jälle ei jääks haigeks? Kujat...

Subtiitrite sait pandi kinni. Ilma kohtu vastava otsuseta, hirmutamisega! Masendav! wolli võtab teema üles. Aamen!
Varsti on nii, et ka veebi sisu muutub P2P ehk kodulehekülg kui selline on dünaamiline ja laiali tuhandetes nodedes. Pange siis kõik need tuhat inimest kinni! See on ikka hämmastav kuidas inimene otsustab ennekõike asuda võitlema oma väikses peakeses küpsenud ideega. Selle väikse ideega terve kaaose poolt koostatud loodusseaduse vastu. Peab ikka eriloll olema, valides omale selline vaenlane. Selle asemel õppige ja tehke krt koostööd. Kompunnige sinna micropaymentsid taha ka kasseerige väärtuse järgi, lambakari!

Esimene bloginovell näeb ilmavalgust! Väga kunn idee! Kannab hästi seda mõtet, et kui 200 aastat tagasi mõtlesid ühe OMA mõtte, siis olid kohe ajalooraamatutes, tänasel päeval on kõik kohad klassikuid täis ja konkurents varjutab sisu. Mõte ei ole enam selge ja ainulaadne, lihtsus on puue, vorm on sisu ja sisu on kunst ja seega prii hinnangutest ehk ka sitajunn võib olla kunst. Väida vastupidist ja Sa pole kursis.
Yeah, kuskil on kindlasti juba tehtud kunstsittumise meistrikad - kas tööd on ka internetis?

Thursday, October 13, 2005

Follow the Sun

See LA mees ei teadnud, et hommikul kui meil conf call oli, siis mina istusin ihualasti arvuti taga ja vastasin ta küsimustele. Krt USA läänerannikuga on ikka väga ebamugav asju ajada. 10h ajavahe, krt kuidagi ei saa üht või teist poolt diskrimineerimata otsekontakti :P

Volga uudiseid: Üleeile sain siduri ja klapisääretihendid korda. Eile jäi mulle käigukang kätte ja teine käik sisse. Loomulikult Telliskivis rongi järjekorras. Krt ja põrgu! Noh, on vähemalt midagi teha nüüd jälle :P

Wednesday, October 12, 2005

Google Earth Image


Google Earth Image, originally uploaded by parasiil.

Selle valge joone pikkus on 386km ja seal pole absoluutselt mitte
midagi peale liiva!

You have been sent a picture of the earth taken with Google Earth
(http://earth.google.com).

Google Earth streams the world over wired and wireless networks
enabling users to virtually go anywhere on the planet and see places
in photographic detail. This is not like any map you have ever seen.
This is a 3D model of the real world, based on real satellite images
combined with maps, guides to restaurants, hotels, entertainment,
businesses and more. You can zoom from space to street level
instantly and then pan or jump from place to place, city to city, even
country to country.

Get Google Earth. Put the world in perspective.

earth.google.com

Tuesday, October 11, 2005

Palun kinnitage turvavööd


Ave ja Pirts - Foto tegi Kivi.

Vabandage kas ma saaksin ühe roundi veel?
Vabandage aga mulle öeldi, et mulle on ka langevari?
Vabandage, mitu inimest on pääsenud lennukatastroofist tänu päästevestile lennukis tooli all?

Ta ei lähe valima...


Tervisi varganägudele ja ametiseisundi kuritarvitajatele. Erilised õnnesoovid Tallinnale uue logo puhul. Nüüd me siis teame, kuidas väärtustab Tallinna juhtkond oma enda veebilehte. Tõestuseks rebiti kogu sait päevaks üldse maha. Naljatilgad! Kuidas ma saan teid usaldada, kui oma tegevustega näitate üles erilist ebakompetentsust ja ükskõiksust?

... mind ei huvita poliitika, ükski ei ole parem kui teine. Keskerakond on normaalne, näiteks maksis ta meie bändi esinemise kinni eelmisel laupäeval Sillamäel... jne... jne...

Minu vestlus ühe vene rahvusest hästi eesti keelt valdava noore inimesega hiljuti. Mul tekkis kerge lootusetuse tunne. Ma ei saa ju teda sundida ka ja minus ei ole jõudu teda hakata harima nende valikute osas, mis tal tuleks teha. Krt masendav!

Monday, October 10, 2005

Polegi kedagi valida

yeah, viisin just läbi tänaseks kohustuslikuks kujunenud erakondade skriiningu, et leida kedagi keda võiks valida.
Igas nimekirjas on ikka paar pätti sees, midagi pole teha. Imelik kuidas need rikkust kokku krabavad on ikka nii ahned, et ei suuda oma PRi korda ajada? Samuti on selliseid muidu häid tüüpe aga mehed on põhimõtteliselt enamustes erakondades liikmed olnud ja on mingi printsiibisurfarid vms... Samas nende hulgas on kutte, kes on läinud ja teinud oma erakonna, sest vana haises läbinisti.
Siis on selliseid tegelasi, kellest mäletad hästi, et ta kunagi mingi lolli otsuse tegi või näitas üle äärmuslikku ebakompetentsust.
No ja need rahahullud, kes kandideerivad igale poole kuhu annab. Et ikka saaks asju kontrolli all hoida.

Käige mulle välja mingeid kandidaate või erakondi, ma siis vaatan, kas leian ülalmainitud profiile ja kui ei, siis saavad endale minu hääle.

Sunday, October 09, 2005

52 miljardit näppu ja 13 miljardit pöialt!

Vabalog juhatas Edward Burtynsky fotodeni. Allpool mõned pildid Hiinast, mis tekitavad allakirjutanus lotovõitja tunde.

ja nüüd eriti karm

need inimesed on valmis tööle minema.

Masendav

Liitusin masendava kampaaniaga, nagu ka tema, tema ja tema. Hakkasin ka mina pommi ehitama. Eesmärgiks masendav=keskerakond Googles.
Yeah, kahjuks eile ajapuudusel ei jõudnud kohtuma Vladimir Vellmanniga, kes kalamajas konkureerib. Krt seda kino oleks tahtnud täitsa näha. Samas makro tasemel ilmselt ma suurt ei kaotanud. Kokkuvõttes suht masendav hindiviid!

Friday, October 07, 2005

Desktop productivity

Yeah, vaesed windowsi kasutajad, töölaud ilgelt piiratud standard variandis. Linuxi meestel on natuke paremini, sest neil on töölaudu mitu ja lihtne vahetada. Maci meestel on Exposé.

Mina tahaks järgmist lahendust...
Mul on desktop, mis on tegelt osa silindri seinast. Seina väliskülg on kaetud erinevate rakenduste akendega. Silindrit pöörates saan endale uusi aknaid ette tõmmata. Kuskil on fikseeritud väike aken milles ma näen silindrit natuke ülevalt poolt nii, et näen sellest osaliselt läbi ehk teisel küljel olevate akende nimesid ja sisu. Teine võimalus oleks, et saan ette kogu silindri sisu poolläbipaistvalt siis kui tõstan hiire üles. Silindrit saan liigutada samuti hiirega, milles on gürochip, mis reageerib sellele kui tõstan hiire üles ja liigutan seda paremale või vasakule. Vastavalt liigutuse kiirenduse astmest pöörleb ka silinder. Võin ise konfida silindri raadiust. Võta seda kui horisontaalset scrolli näiteks...
Siia väike pilt ka ideest...


Kindlasti on see kuskil olemas ja tehtud, äkki keegi teab? Samuti ma arvan, et desktopi ülesehitusel peaks olema mitu varianti, et erinevad kasutajad saaksid endale meelepärase valida. Näiteks macil Exposé ja Roll (see ülalmainitud) mõlemad.

There is a justice in the world!

Ühesõnaga mul on üle tee see Gingersohni pubi. Mingi poksijate place, kus toad ja saun ka juures. Pidevalt käib mingi jämm seal ja element on kummaline, kes külastajaks on kujunenud. See on mingi poksijate rahapesu koht. Samuti käivad seal lower klass rullnokkade esindajad. Erinevatest rahvustest. Kraaksuvad siis akna all ja pargivad meil tänava täis. Üleeile oli üks mees oma vere mulle ukse ette valanud.

Aga nüüd!

Pärast seda kui kaebuste piir ületas kinni maksmise ja mätsimise võimalused, pandi poksijatele rakmed pähe. Pubi omanikud sõimasid linnavalitsuses politsei ja ametnikud läbi ja nüüd peavad oma "shopi" 23st õhtul kinni panema. Jumal tänatud, saab elemendi kõrvale lükatud. Politsei siia enam ei tule, liiga palju väljakutseid häirimise tõttu.

Thursday, October 06, 2005

Otsus tehtud

Yeah, sellega on nüüd ühel pool, enam see teema mu aega ei raiska! Ja saame jälle tööd teha.

Tööga tuli selline asi meelde, et kuigi raha on vaja teenida kõigil ja paljudel on valikud piiratud, siis ikkagi on jube tähtis see, et kus Sa siis ikkagi töötad lõpuks.
Kas täidad profithunterite taskuid või teed maailma paremaks?
Kas aitad kedagi või toodad tobetooteid tarbimishulludele?
Kas firma, milles töötad kallab metsa taha oma sita maha või tegeleb ta hoopis kräpi puhastamisega?
Kas lepingud mida koostad, kaevavad legaalselt teiste jaoks auke või aitavad Sinu paberid kellegil väljuda ekstreemsest vaesusest?
jne jne...

Uskuge ma tean, ma olen ikka oma elus nii lolli tööd teinud, et kole. Halb kohe mõeldagi selle peale nüüd.

Ühesõnaga... get a better job and be happy!

Wednesday, October 05, 2005

Tasuta mobiilikõned

See on ainult aja küsimus! Ise pakun 7 aastat ehk 2012 on see reaalsus. Wolli tegi otsa lahti oma viimases postituses.

Tuesday, October 04, 2005

Milline loojang


Milline loojang, originally uploaded by parasiil.

see on yks asi mida kusikud ei saa rikkuda - minu sisemine rahu!

Ära anda särgiideeKÕIK AHJU

Monday, October 03, 2005

K-urat

Kesse kusis kassi kopsikusse, kooles kerse kuusikusse?

Ma nõuan rahvast barrikaadidele, ma olen Tallinnast ja mulle näkku ei nikuta!

K-ohuke raisk! Te olete ära pilastanud minu lapsepõlve maiuse, olete oma K-urjuse vankri ette rakendanud ahnusehobused, kes krattide poolt kokku kraabitud k-aera matsutavad! Mis toimub? Kuhu ma olen sattunud? Kes siin üldse kamandab vägesid ma tahaks teada?

Mul tekkis ootamatu oksereaktsioon kui sõitsin koju ja neid K'sid nägin postide küljes. Haige kraam, eriti häiritud mõistusega isend on selle plaani valmis mõelnud! Kurat, ma tundsin kuidas suur Kürb tungib mu ajukäärude vahele ja seal edasi-tagasi nihverdab. Ma kogesin ajunussi, ausalt! Mul hakkas peas kitsas!
Sina, kes Sa selle asja tegid, sina mine õige vittu, kuradi ahnepäits varganägu. Sorry ma nüüd elan välja siin ennast aga noh well, ma pole mingi kivinägu ka, nagu need, kes seda aksepteerivad ja endiselt soostuvad Sinuga ühe laua taga tähtsat nägu tegema. Osav oled raisk, kaval kurivaim!

Ära anda äriidee

Hee, hakkab tulema, hakkab mõjuma... tarkade inimestega koos töötamine!
Väike sissejuhatus, selgitus:
Oma töös puutun kokku erinevate audio ja video seadmetega, mis kõik üritavad läbida sertifitseerimise tihedat filtrit. Hetkel mingi 15 eirnevat lahenduste kategooriat. Kõigil seni nähtud ligi 100'l lahendusel on üks ühine probleem - neid on raske kasutada ja konfigureerida.

Idee:
Ehita windowsi, maci ja Linuxi peale keskkond, kus saad audio settinguid lihtsalt ja targalt sättida. Saad kuulata muusikat kõlaritest ja rääkida Skypes läbi USB headseti. Mikrofoni sensitivity ja audio output/input konfimine on lihtne. Samuti töötavad Su kaamerad ja bluetooth vidinad äärmiselt lihtsalt ja selgelt. Keskkonda tuleks ehitada liidesed os'i audio paneeli ja teiselt poolt internetitelefoni lahenduse külge. Sarnaseid keskkondi on juba võrgu profiilide jaoks olemas aga audio peale on ka vaja. Äriidee on lihtsalt ehitada keskkond valmis, panna vabasse downloadi ja siis üritada ennast kellegile suuremale maha müüa, kes jätkab keskkonna arendamist aga kelle argument on selle oma toodete peale bärndimine näiteks.

Sunday, October 02, 2005

Back to the past!

Vaatasin täna ajalukku. 92 - 94 kirjad sõpradelt, 94-95 päevikud ja 96-05 emailid, mis saatnud ja saanud. Päris lõbus ekskursioon oli. Tahaks kõik ritta panna ja asju meelde tuletada. Vot oleks omal ajal taibanud rohkem alles jätta või kirja panna.
Teine võimalus on hakata blogi tagasi kirjutama...

Saturday, October 01, 2005

Sõjardid

Käisin täna sõjalaeval, mõtted läksid sõjale! Ja sõjaväelastele!
Ma kas olen arg jobu, ajast ees või lihtsalt käru pealt kukkunud! No ei kujuta ette, et võtaks relva kätte ja täristaks teiste inimeste poole. Ilmselt minu väärtus ühiskonnale piirdub maksude maksmisega, sest siit aadressilt tapjamasinat ei tule mitte mingisuguse väänamisega. Aga enesekaitseks? Ma ilmselt kõhkleks ja sureks oma saamatusse.

Seega kui oleks rohkem inimesi nagu mina, siis kas järldus on see, et kõik tapetakse lihtsalt ära ja järele jääksid kurjageene kandvad mõrtsukad. No aidake mõista?

Sõjavägi koosneb inimestest! Inimesed käivad koolis, armuvad, omavad sõpru ja lähedasi, sünnitavad lapsi ja tahavad üldiselt lihtsalt elada! Ja nüüd tuleb keegi valitud poliitik ja käsib mul kõrvaldada võimalikult palju just neid samu inimesi. Lihtsalt sellepärast, et ta ei saa läbi kellegi kolmandaga, tal on vaja lühikeses pespektiivis võtta vastu lolle otsuseid või tal on mingi eesmärk, mille saavutamisel on n inimelu hind!
Sorry poliitik, ei ole eesmärki, mis sunniks mind tegema absoluutset halba!

Kui võimalus avaneb, kuulaks kellegi sõjaväelase arvamusi:
a) mis tunne on teha midagi, ehk siis tegelikult mitte midagi, mis absoluutselt väärtust ei loo? (siinkohal jätan tehnoloogiaga seotud momendid mängust välja, sest sellega ei tegele tavaline sõjaväelane, kuid samas on innovatsioon sõjaga seotud suurel määral)
b) mis tunne on täita lolle otsuseid, mis võivad maksta teile teie elu?
c) mis tunne on omada ametijuhendit, mis lõpeb sõnadega: "inimene tuleb elimineerida"?
d) mis tunne on, kui lapselapsed küsivad palju inimesi oled tapnud?

Ühesõnaga see kõik on väga jabur!

Bayern


Bayern, originally uploaded by parasiil.

Jututund Apollos


Jututund Apollos, originally uploaded by parasiil.

mudilased kuulavad Aino Perviku Dixi & Xixi, kirjanik ja tytar illustreerijaks on ka siin!